КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.12.95 р. N 291

Київ

Про проект бюджету місцевого самоврядування міста Києва на 1996 рік

 

1. Визначити доходи в проекті міського бюджету міста Києва на 1996 рік по основних видах надходжень у таких сумах:

 

в млрд. крб.

Податок на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності (крім комунальної) і підпорядкування

40899.3

Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності міста

3684.2

Податок на добавлену вартість

12379.2

Акцизний збір

1895.9

Прибутковий податок з громадян

4192.5

Надходження сум перевищення фактичного фонду споживання над розрахунковим

182.4

Надходження коштів від приватизації державного майна

394.4

Збори і різні неподаткові доходи

1023.2

Плата за сертифікати на право торгівлі алкогольними та тютюновими виробами

13.1

Плата за землю

1639.9

Місцеві податки і збори

1164.4

 

2. Визначити у проекті міського бюджету міста Києва на 1996 рік видатки на здійснення нижчезазначених напрямків у таких сумах:

I. ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

 

 

млрд. крб.

Соціальний захист населення

 

ВСЬОГО

14545.6

з них:

 

Виплати населенню

2592.1

у тому числі:

 

- державна допомога на дітей

281.3

- компенсація реабілітованим

2.5

- субвенції малозабезпеченим громадянам на оплату житлово-комунальних послуг

2263.0

- цільова допомога громадянам з мінімальними доходами

0.3

- додаткові виплати малозабезпеченим верствам населення

45.0

Державна допомога через дотації підприємствам і організаціям, що надають послуги населенню

11953.5

у тому числі:

 

- виплати по державному регулюванню цін на тверде паливо

6.7

- виплати по державному регулюванню цін на газ

486.2

- дотація житлово-комунальному господарству

4057.0

- дотація на послуги автомобільного транспорту

4000.0

- дотація на послуги метрополітену

730.0

- пільги ветеранам війни, афганцям, інвалідам

144.0

- утримання установ соціального захисту населення

2380.6

- в т. ч. фонд оплати праці

428.0

- дотація дитячим кінотеатрам

15.0

- програма "Турбота"

134.0

Фінансування соціально-культурних закладів і установ

 

ВСЬОГО

11203.8

з них:

 

- освіти

1863.5

в т. ч. фонд оплати праці

432.5

- культури

1768.4

в т. ч. фонд оплати праці

911.4

- засобів масової інформації

30.0

- охорони здоров'я

7275.2

в т. ч. фонд оплати праці

2815.2

- фізкультури і спорту

103.5

в т. ч. фонд оплати праці

41.0

- молодіжних програм

163.2

Народне господарство

 

ВСЬОГО

5289.0

з них:

 

- фінансування житлово-комунального господарства

4852.8

- фінансування сільського господарства

19.7

- фінансування науки

70.0

- проведення земельної реформи

192.4

- інші видатки по народному господарству

154.1

Оборона

49.0

Правоохоронні органи

965.0

Утримання органів представницької влади

106.0

Придбання валюти для потреб міського господарства

1000.0

Надання короткотермінової фінансової допомоги

600.0

Фонд непередбачених видатків (резервний фонд)

400.0

Інші видатки

49.6

Дотація бюджету Ватутінського району

1165.0

II. ВИДАТКИ РОЗВИТКУ

 

Державні капітальні вкладення у розвиток галузей міського господарства

6056.0

 

3. Встановити на 1996 рік нормативи відрахувань до районних бюджетів та міського бюджету міста Києва від загальнодержавних податків і зборів:

у відсотках

Назва районів

Від податку на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності (крім комунальної власності) і підпорядкування

Від податку на добавлену вартість

Від акцизного збору

Від прибуткового податку з громадян

Від податку на землю

Ватутінський

70

20

50

50

70

Дарницький

32.9

20

50

46.6

70

Дніпровський

44.5

20

50

50

70

Жовтневий

17.3

6

50

25

60

Залізничний

8

4

50

25

40

Ленінградський

56.2

20

50

50

70

Мінський

29.1

16

20

25

70

Московський

13.9

2

25

25

15

Печерський

1

0.5

1

25

1

Подільський

19.7

8

10

30

10

Радянський

6.4

6

25

25

70

Старокиївський

0.5

0.5

1

25

1

Харківський

56.3

13

50

29.5

50

Шевченківський

10.9

5

5

40

70

Разом по райбюджетах

14.4

6.8

17.9

31.4

48.3

Міський бюджет

70*

20*

50*

18.6

21.7

Всього по бюджету
міста Києва

70

20

50

50

70

 

____________
* По підприємствах та організаціях, що контролюються безпосередньо Державною податковою інспекцією по м. Києву.

4. Визначити суму перевищення доходів над видатками по бюджету міста Києва, що підлягає передачі до Державного бюджету України у 1996 році у сумі 26259.5 млрд. крб., а саме:

 

в млрд. крб.

- з міського бюджету

26039.5

- з бюджету Старокиївського району

220.0

 

5. Визначити: проект міського бюджету міста Києва в цілому по доходах у сумі 67468.5 млрд. крб., в цілому по видатках - 41429.0 млрд. крб.;

в складі видатків міського бюджету міста Києва дотацію бюджету Ватутінського району у сумі 1165.0 млрд. крб.;

обсяг коштів, що підлягають передачі до Державного бюджету України, у сумі 26039.5 млрд. крб.;

оборотну касову готівку на 01.01.96 у сумі 410 млрд. крб.

6. Встановити, що надання дотації бюджету Ватутінського району здійснюватиметься в залежності від виконання доходної частини бюджету району та з врахуванням проведених заходів по вдосконаленню мережі соціально-культурних установ району.

7. Керівникам управлінь та відділів Київської міськдержадміністрації, підприємствам та організаціям, що входять до складу міського господарства:

7.1. Затвердити до 30 грудня п. р. кошториси витрат та фінансові плани на 1996 рік в межах доведених обсягів асигнувань та дотацій;

7.2. Затверджені кошториси та фінансові плани до 1 січня 1996 року подати фінансовому управлінню для фінансування установ та організацій в 1996 році;

7.3. На виконання доручення Президента України від 30.11.95 N 1-14/698, з метою економії бюджетних коштів у 1996 році при складанні кошторисів витрат на утримання бюджетних установ передбачити удосконалення мережі бюджетних установ та їх структурних підрозділів, скорочення штатної чисельності, економію ними матеріальних та енергетичних ресурсів.

8. Керівникам ДКП "Київелектротранс" Дмитренку В. В. та ТВО автомобільного транспорту Гораю Ф. М. на протязі 1996 року продовжувати роботу по вдосконаленню системи отримання виручки на пасажирському транспорті та контролю за оплатою проїзду для повного надходження передбачених у розрахунках до бюджету доходів від перевезення пасажирів.

9. Дозволити фінансовому управлінню надавати дотацію ТВО автомобільного транспорту, Київському метрополітену та ДКП "Київелектротранс" на покриття збитків від перевезення пасажирів в залежності від фактичного надходження власних доходів цих організацій.

10. Управлінню з питань праці та зайнятості і фінансовому управлінню при погодженні контрактів з керівниками підприємств і організацій комунальної власності міста передбачати включення до обов'язкових показників ефективності роботи керівника показник отримання власних доходів підприємств і організацій, що передбачені у розрахунках дотації. У разі відсутності такого показника в укладених контрактах відповідним заступникам голови Київської міськдержадміністрації доповнити ним контракти.

11. Керівникам ДКО "Київміськгідрошляхміст" Мартиновичу І. І., ДКО "Київзеленбуд" Лісовському В. Б., зважаючи на обмеженість у 1996 році бюджетних коштів на благоустрій, розробити заходи по удосконаленню технології утримання об'єктів благоустрою, передбачивши зменшення кількості технологічних операцій без зниження результативності робіт.

12. Враховуючи, що ДКО "Київміськгідрошляхміст" отримує з міського бюджету цільові кошти на придбання прибиральної техніки, зобов'язати ДКО "Київміськгідрошляхміст" (Мартинович І. І.) переглянути тарифи на механізоване прибирання вулиць з метою їх зниження та скорочення видатків на ці заходи.

13. З метою здійснення заходів по соціальному захисту населення міста в частині стабільного забезпечення лікарськими засобами хворих, особливо пільгових категорій населення міста, та їх здешевлення, доручити заступнику голови Київської міськдержадміністрації Гульчію М. В.:

13.1. До 1 січня 1996 року розглянути питання про передачу міжлікарняних аптек ВО "Фармація" до складу лікарень, які вони обслуговують.

13.2. До 1 січня 1996 року розробити оптимальний перелік ліків та граничні грошові нормативи забезпечення безкоштовними медикаментами пільгових категорій населення по кожному виду захворювань з урахуванням відповідних пільг, встановлених урядовими рішеннями, виходячи з наявних бюджетних коштів на утримання установ охорони здоров'я в 1996 році.

14. Доручити заступникам голови міськдержадміністрації Артюх Г. М. і Ковтуну В. К. розглянути питання щодо доцільності передачі управлінню по фізичній культурі і спорту м. Києва в оперативне управління з відповідним фінансовим забезпеченням дитячих юнацько-спортивних шкіл, спортивного ліцею-інтернату вищої спортивної майстерності та школи ковзанярського спорту.

15. Начальнику Головного управління культури Биструшкіну О. П. до 1 січня 1996 року встановити розміри плати за навчання дітей у музичних і художніх школах міста з урахуванням зміни неоподаткованого мінімуму заробітної плати, затвердженого Указом Президента України від 21.11.95 N 1082 "Про внесення змін до Указу Президента України від 13.09.94 N 519", і подати на розгляд і затвердження міськдержадміністрації.

16. Враховуючи обмеженість у 1995 році бюджетних асигнувань на капітальні вкладення, встановити, що перегляд індексів вартості будівництва проводиться відповідною комісією Київської міськдержадміністрації в разі проведення Кабінетом Міністрів України змін у цінах і тарифах.

17. У зв'язку з обмеженістю у 1996 році бюджетних асигнувань на капітальні вкладення та з метою запобігання їх розпорошуванню Головному управлінню капітального будівництва (Присяжнюк В. Т.) використовувати бюджетні кошти згідно з планом капітального будівництва на 1996 рік по галузях та об'єктах, не допускаючи взаємозаміни джерел фінансування.

18. Київському міському управлінню земельних ресурсів ритмічніше проводити роботи з інвентаризації земель в 1996 році для забезпечення повного надходження до бюджету плати за землю.

19. Дозволити управлінню державної ветеринарної медицини спрямовувати на утримання управління та його підвідомчих підрозділів кошти, що надходять від надання платних послуг на ринках та клінікою дрібних тварин.

У разі недостатності цих коштів фінансовому управлінню проводити фінансування за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 1995 рік.

20. Встановити, що організація роботи підрозділів Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у м. Києві, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, здійснюється тільки згідно з угодою між Головним управлінням Міністерства внутрішніх справ України у м. Києві та Київською міськдержадміністрацією.

21. З метою забезпечення стабільного функціонування установ соціальної сфери районів міста, враховуючи доручення Кабінету Міністрів України від 30.08.95 "Про проект Державного бюджету України на 1996 рік" та доручення Президента України від 30.11.95 N 1-14/698, рекомендувати районним у м. Києві державним адміністраціям, виконкому Московської районної Ради народних депутатів:

21.1. Здійснити заходи по вдосконаленню мережі соціально-культурних установ в межах наявних фінансових ресурсів районів в 1996 році.

21.2. Встановити розмір плати батьків за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах районів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.94 N 297 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.92 N 143 "Про невідкладні питання діяльності дитячих навчально-виховних закладів".

21.3. Здійснити комплектування шкільної мережі станом на 01.09.96, узгодивши наповнюваність класів та груп учнями з наявними обсягами бюджетних асигнувань районів на 1996 рік.

22. Встановити, що в разі внесення управліннями та відділами Київської міськдержадміністрації, районними органами державної влади і управління пропозицій щодо збільшення, проти затверджених у міському бюджеті, видатків, ними одночасно подаються пропозиції про додаткові джерела фінансування цих видатків. У разі відсутності таких пропозицій питання про додаткове виділення коштів не розглядається.

23. Фінансовому управлінню подати визначений цим розпорядженням проект міського бюджету міста Києва на 1996 рік на затвердження Київській міській Раді народних депутатів.

Голова

Л. Косаківский

 Джерело: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MA950291.html

©Л.Г.Косаківський. Всі права захищені. Передрук матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється лише за наявності посилання. 

Создать бесплатный сайт с uCoz